06.06.2019

Најава тренинга "Дечија права и алтернативна брига о деци"


Дана 11.06.2019. године, Удружење хранитеља Новог Сада са клубовима уз подршку Канцеларије Заштитника грађана Града Новог Сада организује тренинг "Дечија права и алтернативна брига о деци". Тренинг ће бити реализован у сали Дечијег села "Др Милорад Павловић"у Сремској Каменици од 9 часова и намењен је професионалцима који непосредно раде са децом.www.unicef.org/serbia/roditeljski-kutak
Уједно ће ова активност бити допринос Удружења хранитеља Новог Сада са клубовима, и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад у реализацији кампање "Позитивно родитељство- дар за цео живот"
Остале активности које ће се, у оквиру исте кампање, реализовати током јуна месеца можете погледати на следећем линку: www.cpsuns.rs/multimedia/file/Mesec%20roditeljstva-%20Aktivnosti%20u%20Novom%20Sadu.pdf