06.10.2021

Број одраслих и старијих лица смештених у хранитељске породице


Тренутно је на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа 122 одрасла или старија лица смештено у хранитељске породице.

Овде је графички приказана дистрибуција породица у сва три управна округа. Резултати су добијени на основу података из званичне евиденција центара за социјални рад из општина са територије Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.