06.10.2021

Број хранитељских породица у којима су смештенa одрасла и старија лица


На територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа 89 породицa се бави хранитељством за одрасла и старија лица.

Овде је графички приказана дистрибуција породица у сва три управна округа. Резултати су добијени на основу података из званичне евиденција центара за социјални рад из општина са територије Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.