31.10.2019

Трећа међународна научно-стручна конференцију „ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА – 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА“


Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, секретар, Борис Ловрић присуствовао је 29. и 30. октобра, 2019. године на Трећој међународној научно-стручној конференцији „ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА – 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА“, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
ФОТО