23.12.2019

Жива библиотека


Петак 13. децембар је био резервисан за дружење са студентима са Одсека за социјални рад Филозофског фаултета у Новом Саду. Двадесет младих је имало прилику да се упозна са три хранитељице из Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима и да у непосредном разговору са њима сазна више о хранитељству. Састанак је одржан у просторијама ЦПСУ НС у облику “Живе библиотеке”.
“Жива библиотека” је метод рада где су књиге живи људи који у директном контакту са читаоцима преносе своје животне приче и доприносе борби против предрасуда. Студентима су на располагању за читање биле три књиге, свака на свој начин богата различитим искуствима.
Хранитељице су отворено поделиле своја искуства са младима који су били заинтересовани да постављају питања и сазнају више о овом виду алтернативног збрињавања деце без адекватног родитељског старања.
 
ФОТО