23.12.2020

Мобилна апликација "Кликом до подршке"


 Мобилна апликација "Кликом до подршке" намењена је младима из хранитељских породица који се припремају за осамостаљивање. Апликација пружа корисне савете о томе како да млади изађу на крај са администрацијом, пронађу посао, обезбеде место становања, рукују новцем и развијају друге вештине потребне за самосталан живот, као и да се укључе у програме подршке и још много тога. Апликација је развијена у склопу пројекта који је реализовао ЦПСУ КГ "Међусекторска сигурносна мрежа за активно укључивање младих у хранитељским породицама". Пројекат је део грант шеме - Подршка Европске уније активном укључивању младих.
Апликацију можете пронаћи на приложеном линку:  Кликомдоподршке