26.04.2021

Чланак сараднице центра за породични смештај и усвојење Нови Сад у стручном часопису “Актуелности”


Чланак сараднице Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Теодоре Хрњаковић “Повремени породични смештај”, објављен је у јануарском издању стручног часописа Удружања стручних радника социјалне заштите Републике Србије „Актуелности“.
Објављен текст се налази на 79. страни стручног часописа "Актуелности"