21.07.2021

Састанак у просторијама Општине Бечеј


21. јула 2021. одржан је састанак у просторијама Општине Бечеј на ком су били присутни представници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Центра за социјални рад Бечеј и хранитељске породице које брину о деци и младима без адекватног родитељског старања на територији Општине Бечеј. Циљ састанка је био да се успостави што боља комуникација између свих актера и да се унапреди сарадња како би квалитет бриге о деци и младима био што бољи.
 
ФОТО