01.01.2022

Медић Весна и Миодраг, децембар 2021.


Медић Весна и Миодраг се хранитељством баве од 2010. године. Од тада, до данас, у њиховој породици је боравило 13 деце и младих. Хранитељски пар Медић се, за то време, одлично сналазио у улози специјализоване, ургентне и стандардне хранитељске породице. Велики успех континуирано постижу у припреми деце за усвојење али и у процесу осамостаљивања младих и напуштања заштите. Успех хранитељске, вишечлане породице Медић произилази и из чињенице да су сви чланови породице максимално укључени у бригу о деци, идентификују и адекватно користе ресусре заједнице, граде однос сарадње са стручним радницима и, пре свега, адекватно препознају потребе деце на породичном смештају обезбеђујући им респонзивно породично окружење.