10.04.2022

Ристић Милица, март 2022.


Ристић Милица се хранитељством бави од 2019.г. У улози хранитеља подршку јој пружају супруг и син. Остварена у родитељској улози, упозната је са развојним карактеристикама деце различитог узраста и то јој омогућава да препозна потребе деце на хранитељству, реагује на њих, што позитивно утиче на дечији развој и напредак. Милица исказује љубав и посвећеност у хранитељској улози. До сада је бринула о двоје деце и изузетно је мотивисана да  вакодневно унапређује своје хранитељске компетенције и посвети се бриги о деци која код ње бораве.