13.06.2022

Супервизијски састанак


У просторијама ЦПСУ НС 09.06.2022. одржан је састанак коме су присуствовале представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту и директорка и супервизорке ЦПСУ НС и Центра за породични смештај и усвојење Суботица. Тема састанка је била супервизија у Центру за породични смештај и усвојење.
 
ФОТО