10.06.2022

Весна Илић, мај 2022.


Весна Илић из Новог Садф бави се хранитељством од 2010. године. Весна са својом породицом има искуства у пружању ургентног, специјализованог и стандардног хранитељства. Током 12-тогодишњег хранитељског искуства водили су бригу о деветоро деце и на најбољи могући начин континуирано су одговарали захтевима и изазовима хранитељске улоге. Сензитивност на потребе деце, неговање искреног и отвореног односа, примерен и индивидулизован васпитни приступ, изузетне вештине и велики лични допринос наредовању деце је оно што карактерише бригу коју ова породица пружа. Своје хранитељске компетенције Весна континуирано усавршава похађајући бројне обуке и тренинге. До сада је дала значајан допринос унапређењу постојећих пракси активним учешћем на бројним стручним скуповима и активностима организованим у заједници као подршка хранитељству. Поред квалитета пружене бриге и несебичног давања сваком детету, оно што Весну чини примером добре праксе је и њен активизам на унапређењу друштвеног положаја деце без родитељског старања и хранитељских породица које о њима брину. Гостовала је у многим телевизијским и радио емисијама. Један је од иницијатора и оснивача Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима, које активно функционише од 2019. године.