18.04.2023

САРАДЊА СА ДЕПАРТМАНОМ ЗА ПЕДАГОГИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ


У периоду од 06.04.-12.04.2023. године у просторијама ЦПСУ Нови Сад реализована је струдентска пракса студенткиња четврте године ОАС Педагогије. Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад,  педагошкиње Александра Степанов, саветница за хранитељство и Александра Граороска  сарадница на стручном оспособљавању упознале су студенткиње са радом педагога у Центру за породични смештај и усвојење. Кроз предавања и интерактивне радионице студенткиње су добиле прилику да поред теоријског знања које су стекле током студија упознају се и са стручном праксом у пружању услуге породичног смештаја деце и младих и местом које ова услуга  има у систему социјалне заштите.
ФОТО