26.02.2024

Међународни фестивал права и социјалне заштите “За аргументоване јаче помагаче”


22. и 23. фебруара 2024. је одржан Међународни фестивал права и социјалне заштите “За аргументоване јаче помагаче” у организацији Удружења правника социјалне заштитие “Аргумент” и Коморе социјалне заштитие Републике Србије. Фестивал је одржан у Лесковцу.
Учесници су имали прилику да чују излагања домаћих и иностраних стручњака из области социјалне и породичноправне заштите, као и примере позитивне праксе у раду различитих институција, предлоге за промоцију права и услуга система социјалне заштите.
На фестивалу су присутвовале наше саветнице за хранитељство: Драгана Станковић Гаић, Ивана Џигурски, Јована Гвозденовић Лаловић.
ФОТО