25.03.2024

Едукација "Приступачна комуникација"


19.03.2024. је реализована обука под називом “Приступачна комуникација” у организацији Царитас Србије. Циљ обуке је упознавање са концептом приступачне комуникације, јасним и једноставним језиком, као и са смерницама за комуникацију са осетљивим групама.
На обуци су присуствовале стручне раднице из Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.
ФОТО