12.04.2024

Реализован акредитован програм обуке „Повремени породични смештај“


У оквиру УН програма „ПРО – Локално управљање за људе и природу“ Асоцијација центара за породични смештај и усвојење реализује пројекат „Унапређење доступности и квалитета породичног смештаја“. Током периода реализације пројекта у наредне две године планиран је низ активности, а пре свега обуке професионалаца из центара за породични смештај и усвојење и центара за социјални рад о стандардном, али и других облицима хранитељства (ургентно хранитељство, повремени породични смештај, хранитељство уз интензивну подршку), као и подршка за обуку хранитеља на локалном нивоу. Пројектом je обухваћено 18 приоритетних ЈЛС које су изабране на основу препорука Министарства за бригу о породици и демографију и то: представници центара за породични смештај и усвојење из: Ниша, Крагујевца, Ћуприје и Милошевца и представници центара за социјални рад из следећих општина/градова: Пирот, Лесковац, Смедерево, Пожаревац, Краљево, Чачак, Крушевац, Зајечар, Бор, Јагодина, Ваљево, Лозница, Шабац, Ужице. У оквиру пројекта реализован је акредитован програм обуке „Повремени породични смештај“ за 20 професионалаца из наведених 18 приоритетних ЈЛС. Обука је трајала два дана и одржана је 10-11.04.2024. године у Хотелу „Крагујевац“ у Крагујевцу. Присуствовали су професионалци из 18 наведених општина и за присуство су  остварили право на 15 активних бодова потребних за обнову лиценце.
ФОТО