21.05.2024

Едукација "Примена Закона о бесплатној правној помоћи у систему социјалне заштите"


Едукација се одржава у оквиру УСАИД-ов пројекта ‘Правда за све’,  који има за циљ да олакша грађанима приступ правди кроз оснаживање правосудног и других система  и његових носилаца и остваривање загарантоване владавине права, као и успостављање партнерског односа између актера у правосуђу и локалних заједница како би заједно дошли до иновативних приступа и решења за правне проблеме те унапређење правних услуга.
Едукација се реализује у конгресној  сали хотела Мизнах у Бачкој Тополи.
На обуци присуствује правник из наше установе, Борис Ловрић. 
ФОТО