021/46-11-71
021/30-10-563
 
 
16.11.2017

Otvorena vrata hraniteljstva, u 2017.godini.


U sredu 15.11.2017.godine u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad održan je sastanak sa eksternim saradnicama koje su u toku 2017.godine realizovale radionice u okviru „otvorenih vrata hraniteljstva.
U toku 2017. godine realizovano je devet radionica za hranitelje, u okviru kojih su obrađene različite teme kroz koje su hranitelji imali priliku da steknu nova i nadograde već postojeća znanja. Radionice su realizovale ispred Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „ Harmonija“, Ivana Mihić , Jelena Branković, Vesna Šilić, Milana Rakić i Tatjana Krstić, ispred „Play Centra“ radionice je realizovala Katarina Majkić , takođe ispred „FamilyLab-a“ Ivana Muškinja.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad se zahvaljuje saradnicama na uspostavljenoj saradnji kao i na doprinosu kroz edukativno-radioničarski rad, koji je značajno podstakao razvijanje hraniteljskih kompetencija.