29.03.2016

Почео програм припреме и обуке будућих хранитеља


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад отпочео је током марта месеца са програмом припреме и обуке кандидата за хранитељство. Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" који се састоји од једанаест тематских целина реализује се паралелно за три групе кандидата.

Прва група обухвата кандидате са територије општина Нови Сад, Беочин, Рума и Темерин и реализује се у просторијама Дечјег села "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици. Ова група броји укупно 25 кандидата за хранитељство. Припрема и обука друге групе састављене од 24 учесника реализује се у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада за кандидате из општина Ириг, Жабаљ, Бачка Паланка и Инђија. Трећа група се одржава у просторијама Греонтолошког центра "Бечеј" у Бечеју, броји 17 кандидата са територије општина Бечеј и Нови Бечеј.

Ово је прва регионална активност Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад од како је почео са непосередним радом са корисницима у септембру 2015. године. Планирано је да се до краја године реализује још шест група припреме и обуке кандидата за хранитељство. На овај начин Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад подстиче развијање мреже хранитељских породица на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа. Планирано је да у току 2016. године преко 100 породица буде укључено у програм припреме и обуке за хранитељство. Такође, планирано је да се реализују и две групе припреме и обуке будућих усвојитеља.
 
ФОТО