26.05.2016

Повремени породични смештај


Повремени породични смештај је нова услуга која се развила у оквиру пројекта који реализује Покрајински завод за социјалну заштиту “Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду”. Овај пројекат је интегрални део ИПА 2013 пројекта “ Јачање система правосуђа и социјалне заштите како би се унапредила заштита деце у Србији” који финансира ЕУ, а реализују у партнерству Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања, Министарство правде и УНИЦЕФ.

Повремени породични смештај има за циљ превенцију издвајања деце, младих особа са сметњама у развоју из примарних породица кроз пружање подршке корисницима услуга у складу са њиховима потребама, капацитетима и уз њихову максималну партиципацију. Биолошки родитељи и деца, младе особе су главни креатори и едукатори у планирању услуге повременог породичног смештаја. Пружаоца услуге предлаже родитељ и то из круга сродника, пријатеља и обучених хранитељских породица како би деца, младе особе као и родитељи добили адекватан одговор на своје потребе.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, у партнерсту са Центром за социјални рад Града Новог Сада, ради на успостављању и пружању ове услуге корисницима. Снимак који је у прилогу показује значај пружања ове услуге за породицу и превенцију институционалног смештаја деце.

 youtu.be/BmecFQDHxJI