02.06.2016

Споразум о сарадњи са Филозофским факултетом


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је потписао Споразум о сарадњи у научно-истраживачком раду и студентској пракси са Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду. Предмет споразума је научно-истраживачки рад, стручна едукација и стручно оспособљавање студената на основу заједничког програма. У оквиру будућег заједничког рада план је да се од стране Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад омогући студентима да похађају стручне едукације, да се упознају практично са делатношћу Центра, као и да кроз непосредни контакт са корисницима остваре директан увид у рад установе на терену. У току су први договори о заједничким пројектима и активностима, овог пута са Одсеком за психологију. 
ФОТО