02.06.2016

Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad je potpisao Sporazum o saradnji u naučno-istraživačkom radu i studentskoj praksi sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. Predmet sporazuma je naučno-istraživački rad, stručna edukacija i stručno osposobljavanje studenata na osnovu zajedničkog programa. U okviru budućeg zajedničkog rada plan je da se od strane Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad omogući studentima da pohađaju stručne edukacije, da se upoznaju praktično sa delatnošću Centra, kao i da kroz neposredni kontakt sa korisnicima ostvare direktan uvid u rad ustanove na terenu. U toku su prvi dogovori o zajedničkim projektima i aktivnostima, ovog puta sa Odsekom za psihologiju. 
FOTO