17.06.2016

Позив за подношење понуда за јавну набавку добра – путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности


Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку добра - путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности, можете преузети овде:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА