17.06.2016

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra – putnički automobil, u postupku javne nabavke male vrednosti


Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobra - putnički automobil, u postupku javne nabavke male vrednosti, možete preuzeti ovde:
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA   
KONKURSNA DOKUMENTACIJA