09.01.2017

Извештај истраживања 2016.година


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је у току 2016. године спровео истраживање на тему „Задовољство и унапређење сарадње Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад са хранитељским породицама”. Циљ истраживања је био да се на основу добијених података провери ниво задовољства хранитељских породица, да се на основу тога направе планови за увођење промена у пољима сарадње са којим су хранитељске породице незадовољне, као и да се негују и поспешују поља са којима су хранитељске породице задовољне. Извештај истраживања налази се у прилогу. Извештај истраживања 2016.pdf