17.05.2017

Обука за пружаоце услуге Повременог породичног смешаја.


У уторак 16.05.2017. године, одржала се прва радионица у оквиру обуке за хранитељe који ће пружати услугу Повременог породичног смештаја у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.
Обука за хранитељске породице које ће пружати ову услугу проћи ће 11 породица чија ће улога бити повремена брига, у кратким интервалима, о деци са сметњама у развоју као вид подршке деци и њиховим породицима. Ова услуга омогућава предах биолошким родитељима и смањење ризика од раздвајања породице и измештања детета у институцију, као и обогаћивање садржаја свакодневних активности детета кроз развијање односа са другим одраслим особама и вршњацима, стицање нових животних вештина и активније учешће у заједници.
Обука се одржава у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада и предвиђено је да се реализује 5 радионица у оквиру којих ће бити обрађено 9 тема. Обуку ће реализовати стручни радници ЦПСУ НС-а и на тај начин омогућити будућим хранитељима да стекну нова знања и развију вештина, на основу којих ће на адекватан начин пружити деци одговарајућу бригу и одговорити на њихове развојне потребе.
 
ФОТО