23.12.2017

Конференција „Становање уз подршку за све“


У петак 22.12.2017. године у сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржала се Уводна конференција „Становање уз подршку за све“ коју су организовали, Установа за децу и младе Дечје село „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, а која се реализује у оквиру пројекта „Индепенденет ливинг фор алл“ („Становање уз подршку за све“) који у партнерству реализују ове две институције. Пројекат је финансиран кроз програм Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу, ИПА 2013.
Ова уводна Конференција је организована са циљем да обезбеди повезаност носиоца и партнера пројекта са различитим интересним групама, владиним и невладиним организацијама, као и профитним скетором, како би се сви информисали о могућностима да се услуга покреће и развија. Такође, да се на овај начин кроз размену искуства повежу пружаоци услуге становање уз подршку, као и да се успостави даља сарадња.
Пројекат је почео са реализацијом у јуну, 2017. године, и планирано је да траје 24 месеца. Усмерен је на решавање проблема социјалне искључености младих који напуштају систем социјалне заштите, посебно младих са сметњама у развоју и фокус је на њиховој социјалној инклузију кроз обезбеђивање регионалне услуге Становање уз подршку. Циљ пројекта је успостављање услуге, стандардизација, лиценцирање и обезбеђивање одрживости, што ће допринети унапређењу квалитета живота младих (од 15 до 26 година) који напуштају систем социјалне заштите.
Сврха ове услуге је да младима који напуштају систем (установу за смештај или хранитељство) помогне да постану независни и да остваре пуну самосталност, као и да се лакше интегришу у заједницу. Услуга нуди одговарајући, временски ограничен смештај и што је најважније стручну подршку у развијању вештина неопходних да би корисници остварили пуну самосталност и укључили се у живот у заједници.
 
ФОТО