22.04.2019

НАЈАВА- КОНФЕРЕНЦИЈА, МАЈ 2019.


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ, СОС Дечија села Србија и Новосадска мрежа за децу “НСМЕДЕ“
најављују

Конференцију

„ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИСКУСТВА ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА
У ПОДРШЦИ БИОЛОШКОЈ ПОРОДИЦИ И ПРЕВЕНЦИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ”

НОВИ САД, 21.05.2019. године

Конференција ће се одржати поводом Међунарадног дана породице и дана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Окупиће стручњаке из области система социјалне заштите.

Основни циљеви Конфереције односе се на:
• Упознавање учесника са услугом повременог породичног смештаја.
• Представљање досадашњих искустава у развоју услуге повременог породичног смештаја.
• Упознавање учесника са правима деце и младих на живот у породичном окружењу.
• Умрежавање и унапређење сарадње између стручних радника.
• Размена искуства са стручним радницима, партнерима у пружању услуге повременог породичног смештаја.
• Доношење закључака, смерница и препорука ради унапређења услуге повременог породичног смештаја.

Кључне теме на којима ће се на скупу говорити су:

1. Развој услуге поврменог породичног смештаја
2. Досадашња искуства у развоју услуге повременог породичног смештаја
3. Услуга повременог породичног смештаја из угла пружаоца и корисника услуге
4. Права и партиципација деце

Планирано је да садржај Конференције, осим излагања употпуне:
- Панел предавања
- Активности усмерене на боље познавање актера у бризи о детету на повременом породичном смештају („Жива библиотека“ са хранитељима и биолошким родитељима)
- Презентације примера добре праксе

* Конференција је пријављена Комори социјалне заштите.

*Пријава на Конференцију се врши путем попуњавања формулара који се налази на следећем линку: Konferencija-2019-CPSUNS

Рок за пријаву учешћа на Конференцији је 15.05.2019. године. У случају да се пре истека рока попуни капацитет од 150 учесника, рок за пријаву ће бити скраћен. Сви учесници ће електронским путем благовремено добити агенду.

Рефундација путних трошкова за учеснике Конференције није обезбеђена.

Уколико су вам потребне додатне информације поводом Конференције, контактирајте нас на (+381 21) 461 171 или на konferencijacpsuns@gmail.com, контакт особа је Марина Ристић


 
ФОТО