22.04.2019

NAJAVA- KONFERENCIJA, MAJ 2019.


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, UNICEF, SOS Dečija sela Srbija i Novosadska mreža za decu “NSMEDE“
najavljuju

Konferenciju

„POTENCIJALI I ISKUSTVA PORODIČNOG SMEŠTAJA
U PODRŠCI BIOLOŠKOJ PORODICI I PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE”

NOVI SAD, 21.05.2019. godine

Konferencija će se održati povodom Međunaradnog dana porodice i dana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Okupiće stručnjake iz oblasti sistema socijalne zaštite.

Osnovni ciljevi Konferecije odnose se na:
• Upoznavanje učesnika sa uslugom povremenog porodičnog smeštaja.
• Predstavljanje dosadašnjih iskustava u razvoju usluge povremenog porodičnog smeštaja.
• Upoznavanje učesnika sa pravima dece i mladih na život u porodičnom okruženju.
• Umrežavanje i unapređenje saradnje između stručnih radnika.
• Razmena iskustva sa stručnim radnicima, partnerima u pružanju usluge povremenog porodičnog smeštaja.
• Donošenje zaključaka, smernica i preporuka radi unapređenja usluge povremenog porodičnog smeštaja.

Ključne teme na kojima će se na skupu govoriti su:

1. Razvoj usluge povrmenog porodičnog smeštaja
2. Dosadašnja iskustva u razvoju usluge povremenog porodičnog smeštaja
3. Usluga povremenog porodičnog smeštaja iz ugla pružaoca i korisnika usluge
4. Prava i participacija dece

Planirano je da sadržaj Konferencije, osim izlaganja upotpune:
- Panel predavanja
- Aktivnosti usmerene na bolje poznavanje aktera u brizi o detetu na povremenom porodičnom smeštaju („Živa biblioteka“ sa hraniteljima i biološkim roditeljima)
- Prezentacije primera dobre prakse

* Konferencija je prijavljena Komori socijalne zaštite.

*Prijava na Konferenciju se vrši putem popunjavanja formulara koji se nalazi na sledećem linku: Konferencija-2019-CPSUNS

Rok za prijavu učešća na Konferenciji je 15.05.2019. godine. U slučaju da se pre isteka roka popuni kapacitet od 150 učesnika, rok za prijavu će biti skraćen. Svi učesnici će elektronskim putem blagovremeno dobiti agendu.

Refundacija putnih troškova za učesnike Konferencije nije obezbeđena.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije povodom Konferencije, kontaktirajte nas na (+381 21) 461 171 ili na konferencijacpsuns@gmail.com, kontakt osoba je Marina Ristić


 
FOTO