Заштита података о личности


Лице за заштиту података о личности:
Борис Ловрић, секретар
Адреса: Новосадска 10, 21241 Каћ
Број телефона: 021/461-171, 069/752-210
И-мејл: boris.lovric@cpsuns.rs

Документа