Zaštita podataka o lićnosti


Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Boris Lovrić, sekretar
Adresa: Novosadska 10, 21241 Kać
Broj telefona: 021/461-171, 069/752-210
I-mejl: boris.lovric@cpsuns.rs

Dokumenta