03.06.2022

Округли сто спупервизора из Центара за породични смештај и усвојење из целе Србије


Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, супервизорке Весна Аничић и Тамара Благојевић у сарадњи са Републичим заводом за социјалну заштиту су 31.05.2022. организовале Округли сто под називом  "Тешкоће и изазови у супервизији у Центрима за породични смештај и усвојење". Посебан осврт је био усмерен на ризике и факторе професионалног сагоревања у циљу превентивног деловања. На Округлом столу били су укључени супервизори из Центара за породични смештај и усвојење из целе Србије.
 
ФОТО