03.06.2022

Okrugli supervizora iz Centara za porodični smeštaj i usvojenje iz cele Srbije


Ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, supervizorke Vesna Aničić i Tamara Blagojević u saradnji sa Republičim zavodom za socijalnu zaštitu su 31.05.2022. organizovale Okrugli sto pod nazivom  "Teškoće i izazovi u superviziji u Centrima za porodični smeštaj i usvojenje". Poseban osvrt je bio usmeren na rizike i faktore profesionalnog sagorevanja u cilju preventivnog delovanja. Na Okruglom stolu bili su uključeni supervizori iz Centara za porodični smeštaj i usvojenje iz cele Srbije.
 
FOTO