10.07.2022

Естера и Денис Цибула, јун 2022.


Естера и Денис Цибула из Пивница (Бачка Планака), баве се хранитељством од 2017. године. Родитељи су једног дечака. Поред родитељске улоге, у оквиру своје породице протеклих 5 година воде хранитељску бригу о двоје деце са вишеструким сметњама у развоју. Својим великим залагањем и посвећеношћу у хранитељкој улози, изузетним вештинама које континуирано унапређују, током протеклог периода померали су границе онога што деца могу. Препреке на које су наилазили нису их обесхрабривале, остајали су доследни постављеним циљевима и у томе успевали. Одговорни су хранитељи и родитељи, сензитивни на потребе деце, са капацитетом да им пруже сигурно и подстицајно окружење. Доследни, стппљиви и самопоуздани. Поред квалитета бриге и преданости хранитељској улози, оно што их чини примером добре праксе је чињеница да разумеју хрантељство и као подршку биолошкој породици деце о којој воде бригу, са којом негују блиске и подржавајуће односе. Поред свих захтева улога у којима су остварени, поседују велики ентузијазам и налазе простора да се баве и хуманитарним радом.