10.07.2022

Estera i Denis Cibula, jun 2022.


Estera i Denis Cibula iz Pivnica (Bačka Planaka), bave se hraniteljstvom od 2017. godine. Roditelji su jednog dečaka. Pored roditeljske uloge, u okviru svoje porodice proteklih 5 godina vode hraniteljsku brigu o dvoje dece sa višestrukim smetnjama u razvoju. Svojim velikim zalaganjem i posvećenošću u hraniteljkoj ulozi, izuzetnim veštinama koje kontinuirano unapređuju, tokom proteklog perioda pomerali su granice onoga što deca mogu. Prepreke na koje su nailazili nisu ih obeshrabrivale, ostajali su dosledni postavljenim ciljevima i u tome uspevali. Odgovorni su hranitelji i roditelji, senzitivni na potrebe dece, sa kapacitetom da im pruže sigurno i podsticajno okruženje. Dosledni, stppljivi i samopouzdani. Pored kvaliteta brige i predanosti hraniteljskoj ulozi, ono što ih čini primerom dobre prakse je činjenica da razumeju hranteljstvo i kao podršku biološkoj porodici dece o kojoj vode brigu, sa kojom neguju bliske i podržavajuće odnose. Pored svih zahteva uloga u kojima su ostvareni, poseduju veliki entuzijazam i nalaze prostora da se bave i humanitarnim radom.