05.08.2022

Перса и Мирослав Татљак, јул 2022.


Перса и Мирослав Татљак из Беочина су хранитељи од 2017. године. Остварени су као родитељи а њихове две ћерке их у потпуности подржавају у њиховој хранитељској улози. Водили су бригу о укупно петоро деце на породичном смештају. Двоје деце су адекватно припремили и у потпуности подржали у процесу усвојења. Такође, показали су максималну посвећеност приликом припреме детета на породичном смештају у биолошку породицу. Хранитељски пар Татљак је топао, посвећен, безусловно прихватајући, пун љубави и аутентичне жеље да помогне деци без адекватног родитељског старања. Заједно са својим ћеркама се радују сваком новом члану њихове породице и радо и успешно одржавају контакт са децом и након престанка смештаја.