05.08.2022

Persa i Miroslav Tatljak, jul 2022.


Persa i Miroslav Tatljak iz Beočina su hranitelji od 2017. godine. Ostvareni su kao roditelji a njihove dve ćerke ih u potpunosti podržavaju u njihovoj hraniteljskoj ulozi. Vodili su brigu o ukupno petoro dece na porodičnom smeštaju. Dvoje dece su adekvatno pripremili i u potpunosti podržali u procesu usvojenja. Takođe, pokazali su maksimalnu posvećenost prilikom pripreme deteta na porodičnom smeštaju u biološku porodicu. Hraniteljski par Tatljak je topao, posvećen, bezuslovno prihvatajući, pun Ijubavi i autentične želje da pomogne deci bez adekvatnog roditeljskog staranja. Zajedno sa svojim ćerkama se raduju svakom novom članu njihove porodice i rado i uspešno održavaju kontakt sa decom i nakon prestanka smeštaja.