02.11.2022

БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА У КОЈИМА СУ СМЕШТЕНА ДЕЦА И МЛАДИ


637 породица пружа услуге породичног смештаја за децу и младе на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа.

Овде је графички приказана дистрибуција породица у сва три управна округа. Резултати су добијени на основу података из званичне евиденција центара за социјални рад из општина са територије Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.