02.11.2022

BROJ HRANITELJSKIH PORODICA U KOJIMA SU SMEŠTENA DECA I MLADI


637 porodica pruža usluge porodičnog smeštaja za decu i mlade na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.