03.11.2022

БРОЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ СМЕШТЕНИХ У ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ


1023 деце и младих смештено је у хранитељске породице на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа.

Овде је графички приказана дистрибуција деце и младих у сва три управна округа. Резултати су добијени на основу података из званичних евиденција центара за социјални рад из општина са територије Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.