03.11.2022

BROJ DECE I MLADIH SMEŠTENIH U HRANITELJSKE PORODICE


1023 dece i mladih smešteno je u hraniteljske porodice na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Ovde je grafički prikazana distribucija dece i mladih u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvaničnih evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.