03.11.2022

БРОЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ У ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ


Тренутно је на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа 136 одрасла или старија лица смештено у хранитељске породице.

Овде је графички приказана дистрибуција породица у сва три управна округа. Резултати су добијени на основу података из званичне евиденција центара за социјални рад из општина са територије Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског округа.