03.11.2022

BROJ ODRASLIH I STARIJIH LICA SMEŠTENIH U HRANITELJSKE PORODICE


Trenutno je na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga 136 odrasla ili starija lica smešteno u hraniteljske porodice.

Ovde je grafički prikazana distribucija porodica u sva tri upravna okruga. Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz zvanične evidencija centara za socijalni rad iz opština sa teritorije Južnobačkog, Sremskog i Srednjobanatskog okruga.