01.12.2022

Нада и Владо Лаба, новембар 2022.


Нада и Владо Лаба из Плавне (Бач) хранитељством се баве од 2008 године. Остварени су у улози родитеља, а њихове две ћерке их подржавају у хранитељској улози. Водили су бригу о укупно шесторо деце на хранитељству. Двоје деце су адекватно припремили и подржали у процесу осамостаљивања. Одржавају редовне контакте са децом која су била код њих на смештају. Одговорни су и стрпљиви у хранитељској улози са јасно постављеним границама у васпитању. Њихов однос са децом заснован је на поверењу. Поред квалитетне бриге о деци и преданости у хранитељској улози, пружају подршку и биолошким породицама деце о којој брину и са њима негују блиске односе.