01.12.2022

Nada i Vlado Laba, novembar 2022.


Nada i Vlado Laba iz Plavne (Bač) hraniteljstvom se bave od 2008 godine. Ostvareni su u ulozi roditelja, a njihove dve ćerke ih podržavaju u hraniteljskoj ulozi. Vodili su brigu o ukupno šestoro dece na hraniteljstvu. Dvoje dece su adekvatno pripremili i podržali u procesu osamostaljivanja. Održavaju redovne kontakte sa decom koja su bila kod njih na smeštaju. Odgovorni su i strpljivi u hraniteljskoj ulozi sa jasno postavljenim granicama u vaspitanju. Njihov odnos sa decom zasnovan je na poverenju. Pored kvalitetne brige o deci i predanosti u hraniteljskoj ulozi, pružaju podršku i biološkim porodicama dece o kojoj brinu i sa njima neguju bliske odnose.