13.06.2023

Међународна конференција "Дани социјалне заштите" Насиље - узроци, мере и интервенције


Од 12. до 14.06.2023. године је одржана Међународна конференција "Дани социјалне заштите" на тему: "Насиље - узроци, мере и интервенције".На конферненцији су присуствовали запослени и директорица Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.
ФОТО