13.06.2023

Međunarodna konferencija "Dani socijalne zaštite" Nasilje - uzroci, mere i intervencije


Od 12. do 14.06.2023. godine je održana Međunarodna konferencija "Dani socijalne zaštite" na temu: "Nasilje - uzroci, mere i intervencije".Na konfernenciji su prisustvovali zaposleni i direktorica Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.
FOTO