18.04.2018

Sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana


U sredu, 18.04.2018. godine u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, održan je sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. Sastanak je organizovan sa ciljem razmene iskustva ove dve institucije na polju zaštite prava dece i sagledavanja mogućnosti za saradnju. Prepoznate su mogućnosti za saradnju u pravcu zajedničkih aktivnosti koje će doprineti unapređenju zaštite i brige o deci bez adekvatnog roditeljskog staranja koja su smeštena u hraniteljske porodice. 
FOTO