07.12.2018

Podrška urgentnom hraniteljstvu


Udruženje „Baby friend“ u partnerstvu sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad realizovalo je tokom novembra i decembra, 2018. godine projekat „Podrška urgentnom hraniteljstvu“.
Projekat je podržan sredstvima budžeta Grada Novog Sada – Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Cilj projekta je razvoj i jačanje hraniteljskih kompetencija i podrška hraniteljima koji pružaju uslugu urgentnog hraniteljstva.
Kroz projekat su realizovane edukativne radionice za hranitelje u okviru kojih su obrađene teme: prva nega novorođenčeta, problemi sa bebom u prvim danima, uvođenje nemlečne ishrane, kao i tema stimulacije razvoja dece uzrasta od 0 do 3 godine.
 
FOTO
VIDEO
18.03.2022
Urgentno hraniteljstvo