09.09.2021

Pilotiranje obuke “Supervizija u praksi CPSU”


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, u okviru projekta "Razvoj hraniteljstva u APV 2021", koji je podržan od strane UNICEF Srbija, 07.09.2021. i 08.09.2021. organizovao je pilotiranje obuke "Supervizija u praksi CPSU". Dvodnevna obuka je upućena na akreditaciju ka Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i Akreditacionom odboru. Autorke obuke su Ivana Koprivica, Vesna Aničić i Tamara Blagojević, a pored tima CPSU NS pilotiranju su prisustvovale i kolege iz CPSU Subotica.
 
FOTO